Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

imponderabiliaa
02:13
Reposted fromhighlmittel highlmittel viamarkovitsh markovitsh
imponderabiliaa
02:09
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viapikkumyy pikkumyy
imponderabiliaa
02:07
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg "Księżniczka z lodu"
imponderabiliaa
01:53
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viayourhabit yourhabit
imponderabiliaa
01:50
01:49
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk (via polskie-zdania)
imponderabiliaa
01:46
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viaAleksTheCat AleksTheCat
01:43
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viawithmyheadinspace withmyheadinspace
imponderabiliaa
01:42
5496 01ea
Reposted fromthirdapril thirdapril viasekundedaj sekundedaj
01:07
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viawrazliwa wrazliwa

February 15 2017

imponderabiliaa
15:21
imponderabiliaa
14:58

July 06 2015

imponderabiliaa
23:29
6437 fad6
imponderabiliaa
23:22
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
imponderabiliaa
23:20
 
See the difference ;)
 
imponderabiliaa
23:20

July 03 2015

15:22
8378 ec00 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahavingdreams havingdreams

June 29 2015

23:01
9073 c0ad 500
Reposted fromedenpath edenpath viaicd-10-g43 icd-10-g43
imponderabiliaa
22:53
3891 2698 500
Reposted fromoskus oskus viaicd-10-g43 icd-10-g43
imponderabiliaa
22:47
Reposted fromtfu tfu viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl