Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

imponderabiliaa
20:57
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaiirritability iirritability
imponderabiliaa
20:54
0069 ba0c 500
Reposted fromvandalize vandalize viahavingdreams havingdreams

May 18 2017

23:21
3486 17f6 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaSzczurek Szczurek
imponderabiliaa
23:19
A teraz oto tkwię w obiegu zamkniętym, kręcąc się w miejscu. Wiem, że zmierzam donikąd, a jednak się poruszam. Muszę to robić. Muszę, bo inaczej nie dam rady przeżyć.
— Haruki Murakami, "Sputnik Sweetheart".
Reposted fromharridan harridan viarudzinska rudzinska
imponderabiliaa
23:18
8963 c1f3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarudzinska rudzinska
imponderabiliaa
23:18
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
imponderabiliaa
23:16
8243 0fe0 500
Reposted fromvandalize vandalize viaolimpia olimpia
imponderabiliaa
23:16
7903 5c75
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakrzysk krzysk
23:13
5584 7ce4 500
imponderabiliaa
23:13
Reposted fromFlau Flau viaAnna-Hexe Anna-Hexe
imponderabiliaa
23:07
7180 095f 500
 la danaide by auguste rodin, 1885
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
imponderabiliaa
23:03

March 08 2017

imponderabiliaa
00:18
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka
00:16
0661 0ef6 500

Wow

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viajabolmax jabolmax
00:16
imponderabiliaa
00:11
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viahavingdreams havingdreams
imponderabiliaa
00:10
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa
00:01
8828 c063 500
Reposted fromkulamin kulamin viawrazliwa wrazliwa
imponderabiliaa
00:00
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viano-longer-kore no-longer-kore

February 21 2017

imponderabiliaa
02:16
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viamirosia mirosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl