Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

imponderabiliaa
00:18
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka
00:16
0661 0ef6 500

Wow

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viajabolmax jabolmax
00:16
imponderabiliaa
00:11
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viahavingdreams havingdreams
imponderabiliaa
00:10
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa
00:01
8828 c063 500
Reposted fromkulamin kulamin viawrazliwa wrazliwa
imponderabiliaa
00:00
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viano-longer-kore no-longer-kore

February 21 2017

imponderabiliaa
02:16
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viamirosia mirosia
imponderabiliaa
02:13
Reposted fromhighlmittel highlmittel viamarkovitsh markovitsh
imponderabiliaa
02:09
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaExplorers Explorers
imponderabiliaa
02:07
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg "Księżniczka z lodu"
imponderabiliaa
01:53
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viayourhabit yourhabit
imponderabiliaa
01:50
01:49
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk (via polskie-zdania)
imponderabiliaa
01:46
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viaAleksTheCat AleksTheCat
01:43
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viawithmyheadinspace withmyheadinspace
imponderabiliaa
01:42
5496 01ea
Reposted fromthirdapril thirdapril viasekundedaj sekundedaj
01:07
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viawrazliwa wrazliwa

February 15 2017

imponderabiliaa
15:21
imponderabiliaa
14:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl