Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

imponderabiliaa
19:03
6560 39a7 500
Reposted fromtfu tfu
imponderabiliaa
18:50
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
imponderabiliaa
18:47
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viaxannabelle xannabelle
imponderabiliaa
18:44
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viaxannabelle xannabelle
imponderabiliaa
18:40
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaataliaboo ataliaboo
imponderabiliaa
18:38
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Osiecka
Reposted fromkawainka kawainka viaxannabelle xannabelle
imponderabiliaa
18:37
6364 25b1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaataliaboo ataliaboo
imponderabiliaa
18:37
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viaxannabelle xannabelle
imponderabiliaa
18:36
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viaxannabelle xannabelle
imponderabiliaa
18:35
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
imponderabiliaa
18:34
imponderabiliaa
18:32
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viaxannabelle xannabelle
imponderabiliaa
18:31
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaxannabelle xannabelle
imponderabiliaa
18:28
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
18:25
imponderabiliaa
18:20

Mój Bóg jest głodny,

ma chude ciało i żebra,

nie ma pieniędzy,

wysokich katedr ze srebra. 

Nie pomagają mu
długie pieśni i świece
na pierś zapadłą.

Nie chce lekarstwa w aptece.

Bezradni – rząd, ministrowie,żandarmi.

Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić.

— ks. Jan Twardowski "Głodny"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
imponderabiliaa
18:17
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viahavingdreams havingdreams
18:16
8113 b65c 500

February 05 2018

21:24
9561 3a46 500
Reposted fromunco unco
imponderabiliaa
21:12
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl